تبدیل تاریخ

عرشیان پرواز

شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی عرشیان پرواز نفش جهان سهام خاص

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور A131 نام تور 4شب مشهد تعداد شب 4 ایرلاین هوایی وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1398/12/29 میلادی : 2020/03/19 روزهای حرکت همه روزه
گالری
مشهد
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
        
الزهرا هتل الزهرا (صبحانه و ناهار و شام)
تماس بگیرید
6,600,000
 
 
 
المپیا هتل المپیا (صبحانه و ناهار و شام)
تماس بگیرید
7,000,000
 
 
 
حافظ هتل حافظ (صبحانه و ناهار و شام)نزدیک حرم
تماس بگیرید
7,000,000
 
 
 
طبرستان هتل طبرستان (صبحانه و ناهار و شام)
تماس بگیرید
7,400,000
 
 
 
بستان هتل بستان (صبحانه و ناهار و شام)
تماس بگیرید
7,820,000
 
 
 
مدائن هتل مدائن (صبحانه و ناهار و شام)
تماس بگیرید
9,000,000
 
 
 
گل سرخ هتل گل سرخ (صبحانه و ناهار و شام)نزدیک حرم
تماس بگیرید
9,400,000
 
 
 
اترک هتل اترک (صبحانه و ناهار و شام)نزدیک حرم
تماس بگیرید
10,900,000
 
 
 
ایران هتل ایران (صبحانه و ناهار و شام)
تماس بگیرید
11,000,000
 
 
 
مشهد هتل مشهد (صبحانه و ناهار و شام)نزدیک حرم
تماس بگیرید
11,200,000
 
 
 
بشری هتل بشری (صبحانه و ناهار و شام)نزدیک حرم
تماس بگیرید
12,100,000
 
 
 
درویشی هتل درویشی (صبحانه)
تماس بگیرید
13,500,000
 
 
 
هتل قیمت به تومان

الزهراهتل الزهرا (صبحانه و ناهار و شام)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 6,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

المپیاهتل المپیا (صبحانه و ناهار و شام)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

حافظهتل حافظ (صبحانه و ناهار و شام)(نزدیک حرم)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

طبرستانهتل طبرستان (صبحانه و ناهار و شام)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

بستانهتل بستان (صبحانه و ناهار و شام)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,820,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

مدائنهتل مدائن (صبحانه و ناهار و شام)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

گل سرخهتل گل سرخ (صبحانه و ناهار و شام)(نزدیک حرم)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

اترکهتل اترک (صبحانه و ناهار و شام)(نزدیک حرم)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ایرانهتل ایران (صبحانه و ناهار و شام)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 11,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

مشهدهتل مشهد (صبحانه و ناهار و شام)(نزدیک حرم)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 11,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

بشریهتل بشری (صبحانه و ناهار و شام)(نزدیک حرم)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

درویشیهتل درویشی (صبحانه)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 13,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*